Historia Szkoły

Polska Szkoła im Św. Maksymiliana Marii Kolbe została założona w roku 1974 przy parafii św. Konstancji w Chicago, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Marcina Borowczyka. Pierwszym prezesem został pan Roman Rudziński, a kierowniczką pani mgr Halina Serafin.

Patronem szkoły obrany został święty Maksymilian Maria Kolbe, rycerz Matki Bożej, który poświęcił swoje życie szerzeniu imienia Najświętszej Marii Panny na całym świecie. Wraz z upływem lat zmieniali się ludzie, którzy zawsze z sercem i ochotą poświęcali się polskiej szkole. Kolejnymi kierownikami byli: Barbara Mrozińska,  Emanuel Ptaszny, Aleksandra Wawrzak, Helena Ziółkowska, Zenobia Rykała, Celina Bartosz. Od 1993 roku funkcję dyrektora pełni pani Jolanta Zabłocka.

Szczególny wkład w rozwój szkoły wniósł prezes, śp. Jan Kula. Sam będąc wielkim patriotą chciał, by każde dziecko polskiego pochodzenia znało język polski i było dumne z tego, że jest Polakiem. Dla upamiętnienia jego idei rodzina pana Kuli wraz z przyjaciółmi utworzyli w roku 2002 fundację im. Jana Kuli. Najlepsi uczniowie klasy ósmej otrzymują nagrodę w wysokości jednorocznej opłaty za naukę w liceum.

Funkcję prezesa Szkoły pełnili: Roman Rudziński, Stanisław Kalinowski, Jan Kula, Alojzy Kopeć, Marek Wądołowski, Zofia Mazurek, Kazimierz Kozłowski, Magdalena Ballarin a obecnie Małgorzata Benbenek.

Opiekunami duchowymi w okresie istnienia szkoły byli : ks. Marcin Borowczyk, ks. Tomasz Rzepiela, ks. Biskup Tomasz Paprocki, ks. Kanonik Tadeusz Dzieszko a obecnie ks. Ryszard Miłek. Od samego początku istnienia szkoły bardzo ważną rolę pełnią rodzice, którzy współpracują z nauczycielami i zarządem szkoły.

W pierwszym roku istnienia szkoły podstawowej naukę podjęło 47 uczniów, a obecnie do szkoły uczęszcza 450 uczniów.

W 1985 roku program nauczania poszerzono o 3–letnie liceum. Szkoła posiada akredytację Illinois Board of Education.Od 1988 roku patronat nad szkołą objął Związek Narodowy Polski, grupa 3284 „Polska Szkoła im. św. M.M. Kolbe”, który od 1990 roku wspomaga dziecięcy zespół taneczny.

W 2014 roku nasza szkoła uroczyście obchodziła 40-stą rocznicę swojego powstania.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, która jest miejscem krzewienia wiary, patriotyzmu i kultury polskiej.
 

structual image