Patron Szkoły

Św. Maksymilian Maria Kolbe  (1894-1941)

Rajmund Kolbe urodził się 8-go stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli koło Łodzi. Wychowywany w atmosferze głębokiej religijności postanowił życie swe poświęcić Bogu.

Wraz z dwójką braci skończył niższe seminarium duchowne we Lwowie. W 1910 roku wstąpił do zakonu franciszkanów i przyjął zakonne imię Maksymilian Maria.

Dalsze studia kontynuował w Krakowie, a potem w Rzymie, uzyskując tytuł doktora filozofii i teologii. W Rzymie też  w 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Do Polski wrócił w 1919 roku i poświęcił się pracy duszpasterskiej. Założył klasztor i nazwał go Niepokalanowem (koło Warszawy). Tam zaczął drukować pismo "Rycerz Niepokalanej". 

W 1930 wyjechał na misje do Japonii, gdzie zbudował japoński Niepokalanów nazwany "Mugenzai no Sono" – "Ogród Maryi" i otworzył seminarium duchowne dla przyszłych księży. W 1936 roku o.Maksymilian powrócił do Polski i został przełożonym Niepokalanowa.

W czasie II wojny światowej w Niepokalanowie znajdowali schronienie Polacy i Żydzi ukrywający się przed Niemcami. W lutym 1941 o. Maksymilian został aresztowany i uwięziony w obozie zagłady w Auschwitz. Tam zamienił habit na obozowy pasiak i od tej pory nie był już o.Maksymilianem, ale numerem 16 670.

W obozie był prześladowany przez niemieckich oprawców, zmuszany do pracy ponad siły. Modlił się, dzielił się z innymi skromnymi racjami żywienia i wspomagał duchowo współwięźniów. Swą kapłańską ofiarę skończył dobrowolnym oddaniem życia za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. O. Maksymilan zmarł 14 sierpnia 1941 w bunkrze głodowym, po wstrzyknięciu śmiertelnej dawki fenolu.

Dnia 17 października 1971 roku papież Paweł VI dokonał osobiście uroczystej beatyfikacji  ojca Maksymiliana. Po jedenastu latach, dnia 10 października 1982 roku na Placu św. Piotra  w Rzymie w obecności kardynałów, biskupów, setek tysięcy wiernych z całego świata,  Ojciec święty Jan Paweł II ogłosił Polaka - ojca Maksymiliana Marię Kolbe – świętym. Świat zyskał jeszcze jednego świętego – męczennika miłości. 

Więcej informacji o naszym patronie można znależć na stronie:
www.kolbe.pl
 

 

structual image